Автоматизація бізнесу і бізнес процесів

Автоматизація бізнесу і бізнес процесів
Успішними і конкурентоспроможними на сучасному ринку є компанії, які використовують всі резерви для підвищення ефективності своєї діяльності, зменшення неефективних витрат.

Типовими факторами, що створюють умови для непродуктивних витрат, є:

– відсутність систем для автоматизації діловодства, а як наслідок – належного контролю, виконавської дисципліни, зрив термінів виконання завдань, проектів;
– «Непрозорість» того, що відбувається в компанії – руху інформаційних потоків, ходу виконання рішень, відсутність аналітики;
– відсутність інструментів для колективної роботи і управління знаннями;
– зайві витрати часу на узгодження документів, пересилання листів, пошук інформації, обробку даних.

Автоматизація бізнесу – це часткова або повна передача стереотипних операцій і бізнес-задач під контроль спеціалізованої інформаційної системи, або програмно-апаратного комплексу. Як результат – вивільнення людських і фінансових ресурсів для підвищення продуктивності праці і ефективності стратегічного управління.

Автоматизація зазвичай ведеться в двох напрямках:

– автоматизація основних бізнес-процесів: наприклад, управління продажами або роботою з клієнтами. В цьому випадку вона проводиться для безпосереднього збільшення обсягу продажів, кількості продукції, що випускається і підвищення прибутковості всього бізнесу в цілому.

– автоматизація підтримують процесів, таких як бухгалтерський облік, звітність, діловодство. Безпосередньо на збільшення доходів така автоматизація не впливає, але допомагає скоротити час і витрати на ведення рутинної роботи.

Основними завданнями автоматизації бізнесу є наступні:

– ефективна підтримка оперативної діяльності підприємства, організація обліку та контролю;

– підготовка будь-яких документів для партнерів, включно накладні, рахунок-фактури, акти-звірки та ділові пропозиції;

– швидке отримання звітів про стан справ в компанії за будь-який період часу;

– оптимізація витрат на персонал, збільшення ефективності використання робочого часу шляхом звільнення співробітників від рутинної роботи;

– зведення до мінімуму негативного впливу «людського фактору» на важливі бізнес-процеси;

– безпечне зберігання інформації; підвищення якості обслуговування клієнтів.