Управління персоналом

Чим більше в компанії акціонерів, тим частіше змінюється Генеральний директор

При декількох власниках Генеральний Директор неминуче стає учасником боротьби, навіть якщо вона не ведеться в явному вигляді, і може бути зміщений в залежності від поточного розкладу сил. Близько 74% приватних компаній з декількома акціонерами за останні одинадцять років двічі змінювали управлінців. Тоді як організації з єдиним акціонером робили це рідше: тільки 54% з них міняли директорів в середньому 1,7 рази за 11 років. Висновок. Для головного менеджера в Україні значення має знайомство з власниками і входження в їх найближче оточення. Продуктивні відносини з акціонерами важливіше навіть професійного рівня і досвіду роботи, а основна небезпеку для найманого управлінця – втрата їх довіри. Присвячуйте акціонерів в поточні справи компанії. Користуйтеся їх корисними знайомствами – такі зв’язки можуть стати Вашою конкурентною перевагою. Якщо між акціонерами назріває конфлікт, уважно огляньте і пошукайте для себе нові можливості як всередині групи компаній, так і на відкритому ринку (нові регіони, галузі, ринки, продукти),

Частота зміни директорів залежить від динаміки зростання ВВП

Ми відзначили, що, як правило, при зниженні зростання ЗДІ збільшується число випадків зміни директорів і навпаки. Причому два рази за 1 рік, в 2009 і в 2013 роках, кількість зовнішніх кандидатів, які стали директорами, перевищила кількість призначених внутрішніх претендентів. У 1 кварталі 2014 року було зафіксовано 12 випадків зміни Генеральних Директорів, що подібно за аналогією з картиною 2009 року, свідчить про кризу в економіці.

Висновок. Генеральному директорові потрібно бути готовим до того, що під час кризи власники починають менше довіряти управлінській команді і шукають нових героїв за межами підприємства. Заздалегідь продумуйте запасний сценарій – і для компанії, і для себе, не переоцінюйте значення таких формальних характеристик, як досвід роботи на посаді Генерального Директора, наявність бізнес-освіти та ін. Вони не допоможуть Вам зберегти посаду. Власники стануть оцінювати керівника компанії за результатами, тільки якщо вони будуть вищими або навпаки дуже слабкими. В інших випадках набагато більше значення має стиль управління і ясність планів найманого директора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *