CRM системи

Активний економічний розвиток країни на сучасному етапі призвів до того, що багато компаній і підприємств, усвідомлюючи необхідність підвищення управлінської ефективності, все частіше звертаються до спеціалізованих засобів автоматизації, що забезпечують створення інформаційно-технологічної платформи для вдосконалення рівня управлінської ефективності.

Фахівці «PAT Profi» виконають повний цикл робіт по супроводу всього життєвого циклу проекту управління ефективністю, гарантуючи підвищення керованості та ефективності роботи організації (підприємства) і забезпечуючи функціонування і підтримку всіх фінансових і операційних процесів:

планування і бюджетування;
консолідація і формування звітності;
аналіз ключових показників ефективності;
управління ризиками;
стратегічне планування.

Ефект впровадження CRM системи:

– організація «єдиного погляду» на діяльність організації, що охоплює велику кількість різних показників і забезпечує повне уявлення про її діяльність;

– консолідація інформації з різних розподілених інформаційних ресурсів (додатків і сховищ даних) для перегляду і аналізу інформації в одній системі;

– спрощення процесів підготовки регламентованої і управлінської звітності;

– створення фінансових інструментів, що володіють різноманітними функціональними можливостями, для бюджетування, планування, моделювання та аналізу діяльності;

– створення централізованої системи управління для ефективної взаємодії всіх фахівців планування і прогнозування;

– скорочення часових витрат на збір даних із підвідомчих організацій і дочірніх підприємств.