Новини

Оцінка результатів контент-маркетингу

Визначивши мету та стратегічний план розвитку компанії, необхідно вміти правильно оцінювати досягнення в сфері контент-маркетингу пошукових систем та соціальних медіа. В світі розроблено безліч критеріїв оцінки програми контент-маркетингу, що одного лише їх опису вистачить на декілька книг.

Хорошим фундаментом для отримання точних оцінок може стати вибір методів вимірювання, котрі враховують вплив контенту на всі фази циклу взаємодії з потенційним клієнтом, починаючи з етапу інформування та закінчуючи етапом його лояльності.

Завдяки циклічному процесу побудови пропозицій, проведення порівняльного аналізу, оцінки та уточнення отриманих результатів, компанії отримують конкурентні переваги та адекватно оцінюють свої взаємодії з користувачами.

Якщо організація намагається привернути увагу більшої кількості клієнтів за допомогою пошукових систем або соціальних мереж, постановка мети та оцінка отриманих результатів повинні бути тісно пов’язані між собою. Лише у цьому випадку компанія здатна успішно досягнути стратегічних бізнес-цілей та вирішити тактичні задачі в сфері маркетингу.

Організації можуть займатися публікацією цифрового контенту з  різних причин. Хоча наша увага при постановці цілей була зосереджена на маркетингу та збільшенню кількості продажів, мета компанії – розповсюдження і на інші варіанти взаємодій з потенційними клієнтами та цільовою аудиторією, отримання інших конкурентних переваг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *