Управління персоналом

Швидкі та економічні рішення для бізнесу і маркетингу

Абревіатура RISC виникла в галузі розробки мікропроцесорів. Вона буквально означає “системи команд з мінімально необхідним набором інструкцій” і знайшла широке застосування в реалізації мобільних телефонів, охоронних систем, екстрених служб та інших системах управління в бізнесі, які покликані швидко, точно і економно вирішувати конкретно поставлені завдання.

У порівнянні з універсальними платформами, загальними стандартами, RISC рішення мають переваги (в контексті бізнесу):

Швидкість – мінімум дій, менше часу для досягнення результату

Економія витрат – менше дій, менше витрат на суму дій.

Конкурентоспроможність – поліпшення вартості витрат на одиницю результату в порівнянні з конкурентами.

Реалізація – короткі інструкції легше реалізуються співробітниками, ніж довгі.

RISC-технології дозволяють підвищити економічну ефективність і конкурентоспроможність бізнесу в 3-5, а місцями і 10 разів. Однак застосування RISC-технологій вимагає від менеджерів дуже точного позначення області застосування, в якому працює той чи інший RISC алгоритм. За межами цих умов RISC-рішення як правило не працює або працює з істотно меншою ефективністю. Тому компанії, що використовують RISC-процеси, мають від 10 і більше алгоритмів, для яких чітко позначена область застосування – “тут робимо, а тут – ні”.

Оптимізація витрат на маркетинг, cost saving, санація маркетингу; Управлінська процедура cost saving – скорочення вартісних параметрів діяльності – проводиться в ситуації стагнації або падіння споживчих ринків, а також в ситуації, коли темпи зростання витрат випереджають темпи зростання прибутку компанії. Оптимізація витрат є найважливішим інструментом підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

У частині маркетингової діяльності оптимізація витрат відбувається поетапно:

Вимірювання економічної ефективності (відношення вкладу в результат прибутку до витрат (VPM) / E) програм і окремих інструментів.

Виділення високоефективних і низькоефективних дій.

Виділення масштабованих і немасштабованих інструментів.

Оптимізація плану маркетингових дій зі зменшенням бюджету витрат на досягнення заданого результату (вкладу в прибуток VPM).

Оптимізація організаційної структури управління маркетингом, штатного розкладу і фонду оплати праці під оптимізований план маркетингових дій. Процедура оптимізації витрат, cost saving, не впливає на стратегію маркетингу, продуктів і бізнесу компанії в цілому, вона лише покращує ключові показники діяльності з точки зору її економічної ефективності: зменшення маркетингових витрат E на досягнення високих результатів продажів і прибутку GM = VPM.

Поширеною помилкою в компаніях є підміна поняття «costs» на поняття «expenses». Expenses – це сума витрат, а costs – це питома вартість дій по відношенню до його внеску в результат продажів і прибутку. Просте скорочення суми витрат нерідко призводить до збільшення вартості дій, якщо з них не виділені найбільш економічно ефективні. Застосування в процесі оптимізації розрахунків по мікроекономічної моделі VPM гарантує, що в фінал вийдуть найбільш ефективні і масштабовані дії, які дадуть той же або кращий результат продажів і прибутку при менших витратах.

Масштабованість дій важлива на наступному етапі, коли зовнішня ринкова обстановка поліпшується, і можна швидко і ефективно нарощувати обсяг продажів, прибуток і частку ринку простим збільшенням інвестицій в звичні дії. Для цього вони повинні бути масштабованими, тобто великі витрати призводять до великих результатів.

Штатний персонал маркетингу здійснює управління маркетинговими діями компанії на ринках, тому витрати на ФОП повинні бути адекватні цим діям. При зниженні планки витрат на співробітника нижче рівня зарплат на ринку розумним виходом є аутсорсинг з відрядною оплатою по конкретному списку маркетингових дій або делегування частини функцій зовнішнім підрядникам, агентствам.

На відміну від заходів cost saving, які проводяться разово за спеціальним рішенням топ-менеджменту, санація маркетингу – регулярна процедура «чистки» маркетингового плану від «поганих», «старих» неефективних або нецільових дій, зазвичай проводиться при підготовці плану на наступний період.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *