Без категорії

Зарубіжна психологія командоутворення

Під час формування команди необхідно визначити призначення (місію команди), сформулювати її цілі, поставити завдання, визначити ролі в команді і виробити групові норми.

У зарубіжній соціальній психології виділяють такі підходи командоутворення:

  • Підхід, що заснований на розвитку і узгодженні цілей команди (командоутворення визначається як розвиток здатності групи людей досягати своїх цілей);
  • Інтерперсональний підхід або підхід, що орієнтований на аналіз процесів і поліпшення міжособистісних відносин (процес командоутворення спрямований на збільшення міжлюдських обмінів групи і заснований на припущенні, що за рахунок цього команда зможе функціонувати більш ефективно);
  • Рольовий підхід (командоутворення – це поліпшення роботи команди за рахунок збільшення ясності ролей, в результаті чого кожен член команди знає, яка його роль і які ролі інших, які очікування є у нього щодо інших і у інших щодо нього);
  • Підхід до командоутворення, що заснований на вирішенні проблем (команда стає більш ефективною в результаті спільного рішення проблем усіма учасниками команди, тобто в процесі командоутворення члени команди визначають головні проблеми, займаються їх вирішенням і активно планують свою діяльність).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *