Управління персоналом

Сенс, роль, внесок, результат, цілі і завдання маркетингу в компанії.

Сенс маркетингу – пошук і використання ринкових можливостей для досягнення цілей бізнесу компанії, наприклад, зростання продажів і прибутку, підвищення економічної ефективності бізнесу.

Роль маркетингу в бізнесі компанії різноманітна: маркетинг формує асортиментну пропозицію, що відповідає споживчому попиту, забезпечує до-продажний і після-продажний сервіс продавця, дистриб’ютора, роздрібної мережі, просуває бренди, які роблять бізнес компанії економічно ефективним, конкурентоспроможним і стійким до макроекономічних факторів. Маркетингом в компанії займаються не тільки співробітники відділу маркетингу, але багато з перерахованого робить саме маркетинг і тільки маркетинг, або не робить ніхто.

Внесок маркетингу проявляється в результатах зростання продажів і прибутку, а також економічної ефективності дій, обумовлених ринковими можливостями. Щоб відокремити внесок маркетингу від вкладу підрозділів продажів і виробничих підрозділів, неминуче доведеться збудувати і узаконити в компанії управлінську модель, яка встановлює однозначний вимірюваний зв’язок між діями і результатами.

Результат маркетингу проявляється у вигляді приросту продажів і прибутку компанії, підвищенні економічної ефективності і конкурентоспроможності бізнесу. Зокрема, матриця асортименту управляє потенціалом продажів, стимулюючі акції розширюють канали збуту і прискорюють ріст продажів брендів, лояльні до брендів споживачі забезпечують високу частку продажів в каналах збуту а також можливості по торговельній націнці.

Завдання маркетингу компанії, виходячи з цілей і сенсу діяльності, такі:

Дослідження ринку – постачання достовірної та об’єктивної інформації про ринки для прийняття вірних рішень

Розробка стратегії і планування маркетингових дій – вибудовування потоку дій в цілеспрямовану і економічну обґрунтовану послідовність програм дій.

Асортиментно-цінова політика компанії – формування економічно обгрунтованої пропозиції матриці продуктів з максимальним потенціалом споживчого попиту в сегментах.

Управління брендами – створення і просування брендів, досягнення високих темпів зростання їх лояльної купівельної аудиторії, що забезпечує економічно вигідні повторні, нестимульовані ззовні покупки, конкурентоспроможність і стійкість бізнесу, можливості підвищення маржинальність комерційної діяльності.

Розвиток продуктів і упаковки – створення нових і поліпшення старих продуктів і упаковки, максимально відповідає споживчим якостям.

Торговий маркетинг – допродажний і післяпродажний сервіс продавця, дистриб’ютора, роздрібної мережі, стимулювання перших покупок кінцевих покупців.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *